Praktijk aanbod

Behandeling

Orthopedagogiek behandeling

Wij bieden hulp aan kinderen van 0  t/m 17 jaar en hun ouders bij:

Sociaal emotionele problematiek

Sociaal/emotionele problematiek

Zoals angst, agressie, teruggetrokkenheid, schuldgevoelens, somberheid (depressivitieit) of geen vriendjes hebben.

 

Gedrags problematiek

Gedrags problematiek

zoals ADHD, autisme, PDD-NOS, Oppositioneel Opstandig Gedrag (ODD) en Conductdisorder (CD).

 

Laag
zelfbeeld

Laag zelfbeeld

faalangst, gepest worden, onzekerheid over eigen prestaties

 

Informatie verwerkings problematiek

Informatie verwerkings problematiek

Non-verbale leerstoornis (NLD)

Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak (SOLK)

Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak (SOLK):

bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, misselijkheid, duizelingen en extreme vermoeidheid

 

Hoog-begaafdheid

Hoogbegaafdheid

intelligentie onderzoek eventueel gecombineerd met neuropsychologisch onderzoek

 

Ontwikkelingsproblemen

verstandelijke beperkingen, communicatiestoornissen, motorischestoornissen, ticstoornissen, ADHD/ODD/CD/ASS

 

Ontwikkelings-problemen

EMDR

EMDR

behandeling bij kinderen vanaf 2 jaar d.m.v. storytelling, 2-99 jaar om uiteenlopende reden

Rouw-verwerking

Rouwverwerking

bij kinderen met gestagneerd- of complexe rouw

 

Relatie-problemen

Relatieproblemen

thuis, op school of daarbuiten

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik

Diagnostiek bij het vermoeden van seksueel misbruik of behandeling

 

Trauma verwerking

Traumaverwerking

misbruik, pesten, eenmalige ingrijpende gebeurtenissen

 

Systeem-therapie

Systeemtherapie

belangrijke naasten worden betrokken bij de therapie. Tijdens de therapie is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen.

 

Overige problemen

Overige problemen

zoals bedplassen (zonder medische oorzaak), slaap- en eetproblemen, tics. angst

Diagnostiek

Aan behandeling kan een diagnostisch onderzoek vooraf gaan.
Ontwikkelingsachterstand, intelligentieniveau en sociaal – emotionele problematiek worden hierdoor in kaart gebracht. Op grond hiervan wordt een advies gegeven.

 

Een diagnostisch onderzoek kan bestaan uit:

Onzichtbare accordion gesloten

Zoals angst, agressie, teruggetrokkenheid, schuldgevoelens, somberheid (depressivitieit) of geen vriendjes hebben.

Spelobservatie

De beeldvorming van het kind en zijn spel.

Intelligentieonderzoek

Wat is nu eigenlijk intelligentie? Een definitie van intelligentie kan zijn: het vermogen om relaties (tussen personen en/of zaken) te begrijpen, om (na) te denken, om problemen op te lossen, en om je aan te passen aan nieuwe situaties.
Een IQ van 100 wordt als gemiddeld gezien. De helft van de Nederlanders hebben een IQ dat ligt tussen de 90 en de 110.

Neuropsychologisch onderzoek

Om een goed advies te kunnen geven over de begeleiding die het kind nodig heeft, is het belangrijk om de sterke en de zwakke punten in beeld te brengen. De volgende onderdelen kunnen in een functieonderzoek aan bod komen; Auditief geheugen; Visueel geheugen; Figuur-achtergrond informatie onderscheiden; Ordening van taken; Aandacht: kan het kind langere tijd de aandacht vasthouden? Kan het kind nauwkeurig werken? Werkt het kind impulsief? Kan het zijn aandacht verdelen? Werkgeheugen; Ruimtelijke Oriëntatie. 

Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling

‘Theory of mind’ (ideeën of gedachten over de sociale werkelijkheid, wensen en gedrag dat hieruit voortvloeit); emotiesherkenning; sociaal-emotioneel inzicht.

Onzichtbare toggle

Bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, enz.

Persoonlijkheidsonderzoek

Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kan door een persoonlijkheidsonderzoek de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht worden. Er zijn vragenlijsten voor de leerkracht, de ouders en het kind zelf. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt naast de vragenlijsten gebruik gemaakt van projectief materiaal en spel. De vragenlijsten richten zich o.a. op: (Faal)angst; Beleving van het kind over zijn eigen competenties; Schoolbeleving; Gedragsproblemen, hierbij kan gedacht worden aan een gedragsonderzoek voor het vaststellen van een psychiatrische stoornis zoals AD(H)D, ASS, of DCD

Observatie

Op school/ thuis; observaties tijdens de testafname geven informatie over de taakaanpak van het kind. Er wordt o.a. gekeken naar; Werkt het kind impulsief; Gaat het kind via ‘trial and error’ te werk; Geeft het kind het snel op als een taak te lastig voor hem wordt; De concentratie van het kind tijdens de test; Heeft het kind woordvindproblemen; Gevoeligheid voor afleidbare prikkels tijdens de test.

Gezinsobservatie

Het gezin gaat op een speelse, creatieve manier samen aan het werk. De therapeuten observeren hierbij het gezin.

Heeft u vragen?

Stuurt u ons dan a.u.b. een email, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.