Iedereen heeft recht op ontwikkeling, ontplooiing en participatie. Een gezonde opvoedings- en ontwikkelingsrelatie is daarbij cruciaal. Als die in het geding is, heeft iedereen recht op hulp van een professional met de juiste expertise.

De Orthopedagoog-Generalist (OG) is een breed opgeleide postmaster professional met specifieke expertise over opvoeding en ontwikkeling en daarom aanvullend op andere beroepen die een belangrijke rol vervullen in de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg, het onderwijs of de volwassenen GGZ.

Opname in de Wet BIG geeft cliënten, werkgevers, verwijzers én zorgverzekeraars vertrouwen in dit beroep en deze erkenning helpt om hen breed in te zetten, o.a. bij het bieden van integrale jeugdhulp en in de gehandicaptenzorg bij het terugdringen van onvrijwillige zorg.

Werkgevers staan te springen om de ruim 1500 beschikbare orthopedagogen generalist in te zetten voor de taken en werkzaamheden waarvoor ze zijn opgeleid en hopen zo wachtlijsten terug te dringen en continuïteit van zorg te bieden van jeugd naar volwassenheid.

Daarom OG in de BIG
Opname in de Wet BIG regelt dat de OG breed inzetbaar is. Ook is hij dan gehouden aan wettelijk tuchtrecht.
Opname van OG in de BIG maakt het mogelijk de OG in te zetten:
• Voor jongeren die 18 jaar worden: zij kunnen dan rekenen op continuïteit van zorg door dezelfde behandelaar.
• Als wzd-functionaris: de OG is expert in afbouwen en voorkomen van onvrijwillige zorg.
• Als regiebehandelaar in de GGZ: o.a. voor de behandeling van ouders om bijv. onnodige uithuisplaatsing te voorkomen.
• Bij integrale behandeling van gezinnen: kinderen én, als dat nodig is, hun ouders.
• Om wachtlijsten (in de (jeugd)ggz) helpen oplossen: voor cliëntgroepen waarvoor lange wachtlijsten bestaan en waarvoor OG specifiek deskundig is, zoals autisme en lvb-met-gedragsvraagstukken.
• Bij gemeenten: sommige gemeenten beperken hun contracten tot BIG-geregistreerden, ondanks wat de Jeugdwet daarover zegt.
• Opname in de BIG helpt ook bij verwijzing: voor huisartsen is de BIG bijvoorbeeld vertrouwd.