Tarieven & Vergoedingen

Orthopedagogiek Kaag & Braasem

Tarieven

Voor 2021 zijn de volgende tarieven door de overheid vastgesteld

Kinderen en jongeren

(0 tot 18 jaar)

Wij zijn onderaannemer van Go! voor Jeugd.

De kosten worden door Go! voor Jeugd vergoed voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Kaag en Braassem, mits er een verwijzing is van de huisarts en wij toestemming krijgen van Go! voor Jeugd.
Voor de Regio Holland Rijnland en de regio Haarlemmermeer hebben wij tevens een contract.

Ouders hebben geen eigen bijdragen.

U dient 24 uur van te voren een afspraak af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt € 75,00 in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door de gemeente, maar dient de cliënt zelf te betalen.

Volwassenen

(18 jaar en ouder)

voor Generalistische BasisGGZ

Psychologische hulp kort € 522,13
Psychologische hulp middel € 885,01
Psychologische hulp intensief €1434,96
Onverzekerd product Consult (OVP) per uur € 114,41
Onvolledig behandeltraject € 228,04

U dient 24 uur van te voren een afspraak af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt € 75,00 in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekering, maar dient de cliënt zelf te betalen.

Vergoedingen

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten vanaf 18 jaar waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten (zorgaanbieder). Wij factureren u rechtstreeks indien er geen contract is afgesloten met uw verzekeraar. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, factureren wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, er kunnen andere prijzen gelden.

Wij werken samen met Go! voor Jeugd, de Jeugd-en-Gezinsteams van Holland Rijnland, huisartsen, jeugdartsen, scholen, de Specialistische GGZ.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn op alle overeenkomsten met Praktijk voor Orthopedagogiek & Gedragstherapie, de Algemene Voorwaarden van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) van toepassing.

 

Hulp in de kosten

In sommige gevallen is het mogelijk een “rugzakje” (leerling-gebonden financiering) of een persoonsgebonden budget aan te vragen.

Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of belastingdienst de kosten (deels) vergoeden. Voor informatie over de mogelijkheid tot vergoeding, kunt u vooraf contact opnemen met de desbetreffende instantie. Aan zorgverleners wordt een AGB code toegekend, de AGB-code van onze praktijk is 94057684. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd.

Als u de kosten van diagnose en behandeling met uw inkomen niet kunt dragen, dan kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering hebben. Iedereen kan hier een beroep op doen. Ook als u betaald werk heeft, pensioen krijgt of een arbeidsongeschiktheiduitkering.

Belangrijk hierbij is, dat de kosten waar u voor komt te staan te hoog zijn voor uw inkomen. Informeer hiervoor bij de afdeling Werk, Onderwijs & Welzijn van de gemeente.

 

Ziektenkostenverzekering

We merken regelmatig dat cliënten door hun ziektekostenverzekeraar onjuiste voorlichting krijgen over vergoeding van onze behandeling of onderzoeken. De vergoedingen vallen achteraf tegen. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar.

We merken regelmatig dat cliënten door hun ziektekostenverzekeraar onjuiste voorlichting krijgen over vergoeding van onze behandeling of onderzoeken. De vergoedingen vallen achteraf tegen. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar.

 

Wij hebben een contract met de volgende zorgverzekeraars (2021, niet voor 2022):

  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ
  • Caresq (Avitae)
  • DSW
  • ASR

Heeft u vragen?

Stuurt u ons dan a.u.b. een email, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.